..učení vědomého bytí..


štítná žláza

Štítná žláza a základní příčiny problémů 

 

Štítná žláza symbolizuje tvůrčí sebevyjádření, pomáhá rozvíjet naší osobnost, abychom viděli a naplňovali naše skutečné potřeby ale i chápali touhy a potřeby druhých.

Je-li štítná žláza v nepohodě, ukazuje na to, že jste uvnitř sebe pod silným tlakem.

Přesněji, vy sami na sebe tlačíte pomocí svého okolí.

Člověk si vytváří pocit, že na něj život útočí, a že to musí snášet.

Cítí se jako oběť, nerealizovaná osobnost. Člověk má pocit „zpackaného“ života.

Štítná žláza říká, uvědom si, že ty jsi tvůrcem svého života, a je nesprávné si myslet,

že není v tvých silách cokoli změnit.

 

 

  • Psychické / myšlenkové / vnitřní  příčiny způsobující potíže se štítnou žlázou: 

 

Neoprávněný Pocit ponížení.

Neoprávněný Pocit nedoceňování a přehlížení.

Neoprávněný Pocit omezení, že nemohu dělat to, co chci.

Neoprávněný Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.

Neoprávněný Pocit nedostatku příležitostí dělat, co by si člověk přál.

Neoprávněný Pocit zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci.

Uspokojování druhých, ne sebe.

Přehlížení vlastních potřeb, upřednostňování a naplňování

 i nespravedlivých potřeb a tužeb druhých.

 

  • Návod na uzdravení:

 

Přenáším se přes hranice svých starých omezení, která jsem si nespravedlivě vytvořil, rozpouštím je, a dovoluji si nadále se vyjadřovat svobodně a kreativně. Uvědomuji si, že výsostním právem každého člověka je, sdělovat, vyjadřovat své pravé názory a pocity a naplňovat svá pravá přání a potřeby.

Navracím svou životní sílu tam, kam patří, a činím svá vlastní rozhodnutí, tak jak opravdu uvnitř cítím, že chci.

Uspokojuji své vlastní, pravé touhy a potřeby spravedlivě, a stejně spravedlivě pomáhám druhým – pomáhám, neobětuji se.

Pečuji o sebe, miluji sebe, uvědomuji si svá přání a potřeby, a umím je otevřeně vyjadřovat, slovy, skutky ..  

Sám sobě i světu dávám duchovně i hmotně ve spravedlivé míře a ve správný čas, přesně tolik, kolik mohu dát,  – nepodceňuji své danosti, schopnosti a dovednosti, ani nepřeceňuji.

Uvědomuji si, že nemůžu žít za druhé, ale jejich život, i chování spravedlivě přijímám.

Nejlepším lékem je být sám sebou. Svědomí a (v různé míře rozvinutý) vnitřní hlas (hlas Duše) považovat za své nejlepší rádce, naslouchat jim, a dát na jejich rady, nechat se s důvěrou vést.